Pidätinruuvit, top-ruuvit. Tuotteitä käytetään lähinnä akselistoissa lukitsemaan esim. laakeri akseliin tai laakeripesään ja säätöruuvina esim. rajoittamaan liikettä. Pidätinruuvi on ns. "päätön", jossa avianosa on upotettu tuotteen toiseen päähän. Useampi erilainen malli (suora, kuppi, terävä, tappi) käyttökohteen mukaan.